София, България
02 955 22 53; 0878 220 110

Condusiv Technologies

Condusiv Technologies /преди Diskeeper Corporation/ създава високопродуктивен софтуер, който оптимизира и поддържа производителността и ефективността на приложенията, удължава живота на оборудването и прави технологиите, хората и бизнеса по-продуктивни. От момента, в който се инсталира върху физически или виртуални системи, технологията на софтуера на Condusiv осигурява автоматично оптимизиране на производителността при работата с данните. Изисквайки нулево допълнително натоварване, техните енергийно-ефективни решения се използват от 90% от компаниите в Fortune 1000 (хилядата най-успешни компании) и от почти 75% от The Forbes Global 100 (най-успешните публични компании). Техни клиенти са хиляди глобални компании, правителствени агенции, независими разработчици на софтуер, разработчици на оригинално оборудване и домашни потребители по целия свят. С над 30 години опит в разработването на продукти от най-високо ниво, те са водещи на пазара на иновации в съхраняването на данни и доставят патентовани технологии, които подобряват бизнеса.

Condusiv V-locity Box

Condusiv V-locity

V-locity 6.0 е софтуер за намаляване натоварването на входа и изхода, като намалява забавянето на съществуващите системи и прави приложенията с 50 до 300% по-бързи.

Condusiv V-locity Endpoint Box

Condusiv V-locity Endpoint

V-locity Endpoint е адаптиран за ускоряване на на персонални компютри с Windows за поддържане на корпоративните настолни и преносими компютри, работещи по-добре от времето, когато са били нови.

Condusiv Diskeeper Box

Condusiv Diskeeper

Condusiv’s Diskeeper предпазва от сривове в производителността на Windows и свързаните устройства за съхраняване на данни чрез защита срещу фрагментиране на файловите системи, като запазването на файловете се подготвя предварително по оптимален начин в реално време за максимална производителност. Работи на физически сървъри, бизнес и домашни компютри.

Condusiv Undelete Box

Condusiv Undelete

Undelete дава истинска постоянна защита на данните за лесно възстановяване на отделни файлове. Докато изображенията на цели дискове и архивите са идеални за възстановяване на големи обеми данни, Undelete е предназначен за бързо възстановяване на отделни файлове, които са били изгубени или надписани. Работи на физически сървъри, бизнес и домашни компютри.